Tag: zarządzanie

marzec 6 / Klienci
grudzień 7 / Projekty

Większość projektów internetowych prowadzi się w zespole. W zależności od skali i poziomu komplikacji projektu zespół może składać się z kilku, kilkunastu a czasem i kilkudziesięciu osób. Każda z nich pełni inną rolę, a ich dostępność nie zawsze jest niezbędna przez cały czas trwania projektu.