Tag: twitter

luty 16 / Social Media

Mikroblogi służą do szybkiego zakomunikowania teraźniejszego stanu użytkownika. Polacy zaczynają pisać krócej, używają większej liczby skrótów, nie przywiązują już takiej wagi do stylistyki, chętniej posługują się znakami graficznymi.