Zespół projektowy

Większość projektów internetowych prowadzi się w zespole. W zależności od skali i poziomu komplikacji projektu zespół może składać się z kilku, kilkunastu a czasem i kilkudziesięciu osób. Każda z nich pełni inną rolę, a ich dostępność nie zawsze jest niezbędna przez cały czas trwania projektu.

Załóżmy, że naszym projektem jest średnio skomplikowana strona internetowa, czyli taka, której nie robi się studentem na gotowym szablonie ;-) tylko wymaga przygotowania dedykowanego layoutu i dedykowanych rozwiązań dla klienta.

Kogo bierzemy do zespołu:

  1. Project Manager
  2. Grafik
  3. Back-end developer (programista)
  4. Front-end developer (inaczej webmaster).

To zestaw podstawowy. Ten zespół można poszerzać o kolejne osoby, np.

  1. Tester
  2. UX designer
  3. Copywriter

Wszystko zależy od wymagań klienta i jego budżetu.

Rozłóżmy zespół na czynniki pierwsze:

Project Manager.

Kim jest i co robi?

Jak sama nazwa wskazuje zarządza projektami. Odpowiada za planowanie, realizację i wdrożenie projektu. Jest to osoba odpowiedzialna za organizację pracy zespołu, aczkolwiek wcale nie musi być przełożonym członków tego zespołu w rozumieniu hierarchii w firmie. Jest szefem projektu, planuje czas i kolejność prac. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy i dlatego uczestniczy w projekcie przez cały czas. Project Manager powinien zaplanować przebieg projektu w czasie (pisałam o tym kilka lat temu http://www.zielinsko.pl/2011/02/02/organizowanie-projektu/), ustalić kto bierze udział w projekcie i jakie są zasady współpracy (np. częstotliwość zebrań zespołu, obieg informacji, forma raportowania). PM często zarządza też kosztami, na podstawie których wie co jest zakresie projektu, a co poza. PM wpływa też na jakość projektu, to od niego zależy co wychodzi do klienta i co jest akceptowane. PM zarządza przepływem informacji pomiędzy klientem a wykonawcą (zespołem projektowym). Jednym z ważniejszych obowiązków PM jest stworzenie briefu projektowego, na podstawie którego każdy członek zespołu będzie wiedział co jest do zrobienia, które elementy są przypisane do niego i na których etapach uczestniczy w projekcie.

Przy dużych projektach jest to osoba niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia projektu, a nieuwzględnienie PM w projekcie i cedowanie jego obowiązków na poszczególnych członków zespołu rzadko kończy się dobrze. Odpowiedzialność się rozmywa, obieg informacji kuleje i w efekcie traci się bardzo dużo czasu na rozwiązywanie konfliktów.

Grafik

Grafik przygotowuje projekt graficzny naszej strony internetowej na podstawie informacji dostarczonych mu przez PM w brefie. Na początku tworzona jest makieta projektu i tu podział ról może być różny. Czasami makietę tworzy PM na podstawie wytycznych klienta, a czasami klient nie ma wyobrażenia własnej strony i trzeba mu ją zasugerować – wówczas makietę tworzy UX designer lub Grafik z zespołu projektowego. Zdarza się też, że robi to PM. Makieta nie jest żadnym wielkim tworem graficznym, jest to układ prostokątów, pozwalający określić jakie elementy mają znaleźć się na stronie i w którym miejscu. Np. takie coś: <obrazek>

Na podstawie tego oraz wytycznych z briefu projektowego grafik zaprojektuje stronę. Im więcej wytycznych tym mniej później trzeba poświęcić czasu na poprawki, dlatego dobrze jest już na etapie briefu określić najważniejsze rzeczy, jak choćby kolorystyka.

Kiedy grafik wykona swoją robotę, a klient zaakceptuje projekt przechodzimy do programowania.

Front-end developer (webmaster)

Ta osoba zamienia projekt przygotowany przez grafika w kod strony, czyli to, co widzimy w przeglądarce. Potocznie mówi się o “cięciu” grafiki na html, co bierze się stąd, że (w uproszczeniu) z obrazka jakim jest projekt graficzny wycinane są różne elementy, np. guziki, które później umieszczane są w kodzie strony i przypisywane są im działania. Webmaster jest to osoba, która odpowiada za zakodowanie warstwy wizualnej strony, czyli kodu html, czasami jakiś animacji itp. To dzięki niemu płaski obrazek zamienia się w edytowalne treści, tekst możliwy do zaznaczenia na ekranie, czy poruszające się elementy. Wykonuje swoją pracę w ścisłej współpracy z grafikiem (bo działa na bazie jego projektu) i back-end developerem, bo do warstwy wizualnej trzeba podłączyć silnik strony, a więc muszą ustalić w jaki sposób prezentowane i pobierane będą z niego informacje.

Back-end developer (programista)

To osoba odpowiedzialna za stworzenie silnika strony. To on pisze (w przypadku rozwiązań dedykowanych) lub instaluje (w przypadku gotowych, np. opensource) CMS (Content Management System, czyli system zarządzania treścią, albo inaczej panel administracyjny). Im więcej niestandardowych rozwiązań na stronie, tym więcej pracy dla back-end developera. Zwykła strona firmowa prezentująca ofertę i kontakt nie zajmie mu dużo czasu, ale już dołożenie do niej systemu rejestracji zupełnie zmienia sytuację.

Praca back-end developera zazwyczaj jest mało skorelowana z pracą grafika – programiście powinien wystarczyć dobry brief i makieta. Dlatego prace programistyczne zwykle można rozpocząć równolegle do graficznych. Programista przygotowuje wszystkie rozwiązania bez warstwy graficznej, często na “zaślepkach”, dlatego, że dla niego istotne jest działanie poszczególnych elementów, a nie ich wygląd. Dopiero na koniec przychodzi etap integracji warstwy wizualnej (front-end) z silnikiem (back-end), kiedy praca webmastera z programistą powinna być dograna w czasie.

Jak już pisałam taki zespół często rozbudowuje się o dodatkowe osoby.

Tester

jest odpowiedzialny za to, żeby zrobić wszystko aby stronę zepsuć. Wyświetla ją we wszystkich możliwych przeglądarkach, urządzeniach i rozdzielczościach i sprawdza, czy działa prawidłowo. Próbuje wpisac głupoty w różne formularze i sprawdza co się dzieje. Wykonuje przejścia pomiędzy wszystkimi stronami we wszystkich możliwych konfiguracjach i sprawdza, czy za każdym razem wszystko zadziałało tak jak powinno. Nastepnie przesyła raport do PM, który przekazuje zespołowi stosowne poprawki.

UX designer

często łączy w sobie kompetencje grafika lub webmastera. UX  to User Experience, a więc w pracy tej osoby chodzi o projektowanie doświadczenia użytkownika ze stroną. Słowem – chodzi o to, żeby przeciętny śmiertelnik po wejściu na stronę wiedział o co w niej chodzi i co ma zrobić, żeby osiągnąć swój cel. To do UX designera należy zrobienie makiety strony, czyli zaprojektowanie co gdzie będzie. UX designer czuwa też nad projektem grafcznym, bo nawet z najlepszej makiety może powstać zupełnie niefunkcjonalna strona. W praktyce bardzo często funkcję UX-owca pełni grafik.

Copywriter

czyli redaktor treści to osoba, która odpowiada za stworzenie i zredagowanie tekstów na stronę. W przypadku pracy w agencji dla klienta, zazwyczaj teksty przysyła klient i nie ma potrzeby obsadzać nikogo w tej roli w zespole projektowym.

zielinsko Opublikowane przez:

Bawię się internetem od dziecka, zawodowo od 2002 roku. Projektuję serwisy i nimi zarządzam. Od zawsze zajmuję się społecznościami internetowymi. Od 7 lat prowadzę własną agencję Raz Dwa Projekt.